The dynamics of microscopic changes of structural components of iliac lymph nodes under a long-term opioid Nalbuphine effect


  • O.O. Valko
  • A.S. Holovatskyі
Keywords: lymph node, structural components, lymphoid cells, nalbuphine, effects

Abstract

The dynamics of microscopic changes in the structural components of iliac lymph nodes of white rats-males of reproductive age with a six-week influence of opioid Nalbuphine was studied on histological sections. The first structural changes were found in the lymph nodes within one to two weeks of Nalbuphine, which were manifested by an increase in the relative area of the cortical substance and a decrease in the relative area of the brain substance, the emergence of new secondary lymphoid nodes, a slight expansion of the brain interstitial lymph nodes. After 3–4 weeks of the experiment in the parenchyma of the lymph node destructive changes are evolving: there are few destructively altered lymphocytes and reticular cells, thickening of the capsule node. The structure of the vessels is changing: the veins are deformed, full-blooded, densely filled with uniform blood elements; the artery wall is thickened; hemocapillaries are expanded. With prolonged exposure to Nalbuphine within 5–6 weeks, pathological changes in the structural components of the lymph node are deepened. Embryonic centers of lymphoid nodules are enlarged, both destructively altered cells and cells with signs of mitosis occur. Brain joints are twisted, their parenchyma intercellular spaces are expanded and vascular edema is noted. The veins and venules are dilated, full-blooded, the artery wall is thickened, hemocapillaries are expanded. Some vascular walls are destroyed, which leads to bleeding in the parenchyma of the node. One week after the discontinuation of the drug there are no reversible changes.

References

1. Analitychno-statystychnyi dovidnyk 1990–2008 rr. (2009). Epidemii alkoholizmu ta narkotoksykomanii v dzerkali medychnoi statystyky MOZ Ukrainy. Kh.: Pleiada. 168s. [in Ukrainian].

2. Bekesevych, A. M. (2014). Morfometrychnyi analiz anhioarkhitektoniky kory mozochka za umov vplyvu opioidu. Svit medytsyny ta biolohii, 46(4), 68–71. [in Ukrainian].

3. Papishev, I. P., Astashkina, O. G., Tuchik E. S., Nikolaev, B. S., & Chernyaev A. L. (2013). Biohimicheskaya diagnostika smertelnoj opijnoj intoksikacii. Sudebno-medicinskaya ekspertiza, 2, 30–32. [in Russian].

4. Bitenskij, V. S. (2007). Rol alkogolizma i narkomanij v demograficheskom krizise v Ukraine. Zhurnal AMN Ukrayini, 13(3), 543–550. [in Russian].

5. Valko, O. O. (2017). Zminy parenkhimy limfatychnykh vuzliv bilykh shchuriv pry tryvalomu opioidnomu vplyvi ta cherez odyn tyzhden pislia yoho vidminy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna», 1(55), 5–14. [in Ukrainian].

6. Vilkhova, I. V. (2014). Zminy struktury nyrkovoho tiltsia na riznykh terminakh khronichnoho opioidnoho vplyvu. Svit medytsyny ta biolohii, 46(4), 78–81. [in Ukrainian].

7. Harapko, T. V., Holovatskyi, A. S. (2016). Morfofunktsionalnyi stan tymusa shchuriv za umov trytyzhnevoho ta piatytyzhnevoho vplyvu na orhanizm nalbufinu. Visnyk morfolohii, 22(1), 75–79. [in Ukrainian].

8. Harapko, T. V. (2017). Strukturni zminy tymusa pry dii na orhanizm opioidu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna», 55(1), 15–21. [in Ukrainian].

9. Andriishyn, O. P., Tsetnar, L. Y., Dovhaliuk, A. I., Dovbush A.V. & Shuturma, O. Ia. (2011). Histolohichnyi stan limfovuzliv na 7 dobu pislia tiazhkoi termichnoi travmy. Ukrainskyi morfolohichnyi almanakh, 9(3), 17–18. [in Ukrainian].

10. Holovatskyi, A. S., & Harapko, T. V. (2016). Zminy strukturnykh komponentiv chastochok zahrudnynnoi zalozy pislia odnotyzhnevoho vplyvu nalbufinu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia «Medytsyna», 1(53), 10–15. [in Ukrainian].

11. Golovko, A. I., Leonteva, L. V. & Golovko, S. I. (2003). Mehanizmy kletochnoj tolerantnosti k opiatam i opioidam. Narkologiya, 1, 38–48. [in Russian].

12. Diskovskyi, I. S. (2014). Osoblyvosti mikrostruktury shkiry shchura za umov vplyvu opioidu. Eksperymentalna i klinichna medytsyna, 64(3), 61–64. [in Ukrainian].

13. Maliar, V. V. (2009). Strukturni zminy klubovykh limfatychnykh vuzliv vahitnykh bilykh shchuriv pislia antyhennoi stymuliatsii orhanizmu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriia “Medytsyna”, 37, 42–46. [in Ukrainian].

14. Moshkola, V. V. & Holovatskyi, A. S. (2010). Dynamika zmin vidnosnykh ploshch strukturnykh komponentiv diliankovykh limfatychnykh vuzliv shchytopodibnoi zalozy bilykh shchuriv reproduktyvnoho viku pislia antyhennoi stymuliatsii. Visnyk morfolohii, 16(1), 6–10. [in Ukrainian].

15. Neiko, Ye. M., Levytskyi, V. A. & Motuliak, A. P. (2004). Aktualni aspekty strukturnoi orhanizatsii imunnoi systemy v normi ta za umov dii nyzkykh doz ionizuiuchoho vyprominiuvannia. Halytskyi likarskyi visnyk, 8(4), 10–14. [in Ukrainian].

16. Onysko, R. M., Paltov, Ye. V., Fik, V. B., Vilkhova, I. V., Kryvko, Yu. Ya., Yakymiv, N. Ya. & Fitkalo, O. S. (2013). Patent Ukrainy 76564. http://uapatents.com/4-76564-sposib-modelyuvannya-fizichno-opiodno-zalezhnosti-u-shhuriv.html. Baza patentiv Ukrainy. [in Ukrainian].

17. Al-Hasani, R. & Bruchas, M. R. (2011). Molecular Mechanisms of opioid receptor–dependent signaling and behavior. Anesthesiology, 115(6), 1363–1381.

18. Cabral, G. A. (2006). Drugs of abus, immune modulation and AIDS. Neuroimmune Pharmacol. 3(1), 280–295.

19. Harapko, T., & Holovatskyі A. (2016). The features of arterial thymus at nalbuphine action. EURICA Helth Sciences, 2, 31–37.

20. Friedman, H., Pross, S. & Klein T. W. (2003). Addictive drugs and they relationship with infections diseases. FEMS Immunol., 15, 721–730.

21. Lee, M.C., Wanigasekera, V. & Tracey I. (2014). Imaging opioid analgesia in the human brain and its potential relevance for understanding opioid use in chronic pain. J. Neuropharmacology, 84(100), 123–130.

22. Popyk, P., Mateshuk-Vatseba, L. (2015). Dynamics of ultrastructural changes exocrine part of rat pancreas under the influence of opioid. The Pharma Innovation Journal, 4 (4), 63–65.
Published
2017-10-27
How to Cite
Valko, O., & HolovatskyіA. (2017). The dynamics of microscopic changes of structural components of iliac lymph nodes under a long-term opioid Nalbuphine effect. Reports of Morphology, 23(2), 181-186. Retrieved from https://morphology-journal.com/index.php/journal/article/view/43
Section
ORIGINAL INVESTIGATIONS